Pyrzowice - Parafia

Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Nowe Krzyże w parafii

     Kościół katolicki obchodził w dniu 14 września święto Podwyższenia Krzyża Świętego, które jest nawiązaniem do dwóch faktów historycznych, a mianowicie ze znalezieniem przez cesarzową Helenę drzewa krzyża i z konsekracją bazyliki wzniesionej na Golgocie, co miało miejsce 14 września 355 r. Święto to przypomniało nam chrześcijanom prawdę, że zostaliśmy odkupieni nie złotem lub srebrem, lecz drogocenną krwią Syna Bożego przelaną na krzyżu w Wielki Piątek.

     Św. Jan Paweł II, kiedy przebywał w Polsce w 1995 roku do zebranych pielgrzymów w Skoczowie powiedział: «Na naszej polskiej ziemi krzyż ma długą, już ponad tysiącletnią historię. Jest to historia zbawienia, która wpisuje się w historię tej wielkiej wspólnoty ludzkiej, jaką jest naród. W okresach najcięższych dziejowych prób naród szukał i znajdował siłę do przetrwania i do powstania z dziejowych klęsk właśnie w nim – w Chrystusowym Krzyżu! I nigdy się nie zawiódł. Był mocny mocą i mądrością Krzyża! Czy można o tym nie pamiętać?!» (Jan Paweł II, Skoczów 1995).

     «Stat crux dum volvitur orbis (Krzyż trwa, choć zmienia się świat). Na drogach ludzkich sumień, nieraz tak trudnych i tak bardzo powikłanych, Bóg postawił wielki drogowskaz, który życiu ludzkiemu nadaje kierunek i ostateczny sens. Jest nim krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa» (Jan Paweł II, Skoczów 1995).

     Wierni, historii naszego zbawienia i słowom tak wielkiego polaka w naszej pyrzowickiej parafii stanęły nowe dwa krzyże, które zastąpiły już dotknięte czasem i czynnikami atmosferycznymi ponad dwudziestoletnie krzyże stojące, jeden na placu kościelnym, drugi na skrzyżowaniu z ulicą Krótką. Nowe krzyże znalazły również swoich fundatorów. Jeden z nich ufundowała rodzina państwa Maćkowskich, drugi ufundowała rodzina: E. i P. Koczy, W. Lubas, K. i H. Hatlapa, W. i W. Widera oraz B., A. i D. Sromek. Krzyże te zostały wykonane z modrzewia, na których został umieszczony 85 cm korpus Chrystusa z masy żywicznej. Niech te znaki krzyża towarzyszą nam w naszych codziennych sprawach życia naszej parafii.


Jubileusz 

25 lat Diecezji Sosnowieckiej