Pyrzowice - Parafia

Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Żywy Różaniec

     Ruch religijny Żywy Różaniec został założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot (1799-1862) w Lyonie w roku 1826. "Najważniejszą... rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich" - napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później żywymi różami. Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Dziś w róży jest 20 osób, od momentu, kiedy papież Jan Paweł II wprowadził do modlitwy różańcowej część światła. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nie odmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Dziełu Pauliny Jaricot udzieliło poparcia wielu biskupów oraz ojciec generał Zakonu Kaznodziejskiego, który przyłączył Stowarzyszenie Żywego Różańca do wielkiej historycznej dominikańskiej Rodziny Różańcowej, obejmującej Bractwa Różańcowe i Różaniec Wieczysty. Wkrótce papież Grzegorz XVI wydał 'breve' aprobujące stowarzyszenie.

     Również i w naszej parafii istnieją osoby, tworzące róże żywego różańca.
W każdej róży jest 20 osób, codziennie wspierających nas modlitwami. Róże modlą się w intencjach wyznaczonych przez papieża, intencjach misyjnych, w swoich własnych. Jedną z intencji, są także modlitwy za wszystkich mieszkających na terenie parafii, którymi wspieramy duchowo wypraszając im darów i łask, potrzebnych w rozwoju wiary i życia duchowego. Choć nie wszyscy wiedzą o takiej modlitwie, to jednak każdy uczestniczy w tym szczególnym zamiarze naszej wspólnoty. Chcemy, przez wspólną modlitwę, jeszcze bardziej zdynamizować życie wiary na terenie naszej parafii.

Wspólnoty Róż Żywego Różańca mają w swym zwyczaju wybierać sobie patronów, którzy wspierają nas swym wstawiennictwem oraz stanowią dla nas wzór.

     W naszej parafii działają obecnie trzy róże. Dwie dorosłych i jedna dzieci. Każda osoba z róży przez miesiąc o dowolnej porze i w dowolnym miejscu odmawia zadaną tajemnicę różańca (jeden dziesiątek). 

Raz w miesiącu odbywa się zmiana tajemnic, zgodnie z wcześniejszym harmonogramem. 

Spotkania wspólnoty odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 1030.

Zelatorkami dla róż dorosłych są: Róża św. Rity - p. Salomea Lubas, Róża św. Faustyny - p. Zenobia Ferdyn. 

Opiekunką róży dzieci jest p. katechetka Magdalena Trzcionka.


Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na 2021 rok:

Uwaga: Zgodnie z zaleceniem Papieża Franciszka, od 2017 r. coroczna lista intencji zawiera jedną intencję (ogólną lub ewangelizacyjną) w każdym miesiącu. Druga intencja ogłaszana będzie na bieżąco, w związku z aktualnymi wydarzeniami i problemami.

Styczeń

Intencja ewangelizacyjna — Braterstwo ludzkie

Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

Luty

Intencja powszechna — Przemoc w stosunku do kobiet

Módlmy się w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.

Marzec

Intencja ewangelizacyjna — Sakrament pojednania

Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.

Kwiecień

Intencja powszechna — Podstawowe prawa

Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.

Maj

Intencja powszechna — Świat finansów

Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.

Czerwiec

Intencja ewangelizacyjna — Piękno małżeństwa

Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej — aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.

Lipiec

Intencja powszechna — Przyjaźń społeczna

Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.

Sierpień

Intencja ewangelizacyjna — Kościół

Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii.

Wrzesień

Intencja powszechna — Ekologicznie zrównoważony styl życia

Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

Październik

Intencja ewangelizacyjna — Uczniowie misjonarze

Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.

Listopad

Intencja powszechna — Osoby cierpiące na depresję

Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.

Grudzień

Intencja ewangelizacyjna — Katecheci

Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego — aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.


Więcej informacji na temat modlitwy różańcowej można znaleźć na stronie Różaniec psałterz Maryi